Setki pokonanych kilometrów. Wiele zrealizowanych wyzwań. Walka ze słabościami…  Wszystko to w jednym celu – okazania wsparcia podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Cel łączy ludzi. W III edycji Biegu Charytatywnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie połączył ponad 630 osób z Polski i świata, którzy wspomogli Fundację wpłacając na jej konto w ramach opłaty startowej, ponad 20 000 złotych.

„Czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość w tamte dni”– to fragment utworu Czesława Niemena, który obrazuje sytuację, w której obecnie się znaleźliśmy. Wszystko ma swój kres. Tak samo końca doczekała III edycja Biegu Charytatywnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia zapisów do Biegu, przyszedł czas na podsumowanie. Nie sposób wyrazić wdzięczności za tak liczny udział w przedsięwzięciu, za liczne wpłaty na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, za wsparcie, które otrzymaliśmy, za przebiegnięte kilometry, za okazane dobro… Można by tak w nieskończoność.

Nie są to tylko puste słowa. Mają one pokrycie w liczbach. 633 uczestników Biegu – osób o wielkich sercach, osób gotowych nieść pomoc, osób, które były gotowe podjąć wyzwanie i przebiegły 3 km w geście solidarności z podopiecznymi Fundacji. Nie brakowało uczestników, którzy pokonali znacznie większy dystans – dystans maratonu. 

Należy wspomnieć, że ideę Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wsparli nie tylko policjanci czy pracownicy Policji. Byli z nami przedstawiciele różnych służb mundurowych. Nie zabrakło również przyjaciół Biegu – osób niezwiązanych z żadną formacją.

Na pochwałę zasługują również słuchacze szkoleń zawodowych realizowanych m.in. w Szkole Policji w Słupsku czy w Szkole Policji w Pile, którzy w większym gronie postanowili celebrować wyzwanie, a także funkcjonariusze pełniący obecnie służbę w XXXII Rotacji JSPP w Kosowie.

Nie możemy zapomnieć o studentach, słuchaczach, funkcjonariuszach oraz pracownikach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy stanowili największą grupę wśród wszystkich uczestników III edycji Biegu. Na terenie Uczelni dwukrotnie zorganizowano spotkania biegowe, w których udział wzięło ponad 400 osób. Relacje z tych wydarzeń znajdują się na stronie www.wspol.edu.pl:

Z uwagi na formę biegu, uczestnicy w ramach podziękowania za udział w wydarzeniu otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Wpłaty na konto Fundacji

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, jak można przeczytać na jej stronie internetowej, powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Osób, które dostrzegły konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża…

Fundacja opiekuje się rodzinami funkcjonariuszy Policji, którzy zginęli na służbie. Wspomaga je i wspiera ich codzienność. By skutecznie realizować statutowe cele potrzebne są środki finansowe, które pochodzą, m.in. z 1 % czy wpłat od darczyńców.

Jednym z celów organizacji biegu charytatywnego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie jest właśnie okazanie wsparcia w pozyskiwaniu zarówno darczyńców, jak i środków finansowych.

Podczas III edycji Biegu Charytatywnego  konto Fundacji wzbogaciło się łącznie o  20 067,50 zł. Ta ogromna kwota to dar uczestników, ambasadorów naszego wydarzenia pochodzących z najróżniejszych krańców Polski. Nie zabrakło również zagranicznych akcentów, jak np. uczestnika z Sardynii. Warto podkreślić, że dzięki organizacji trzech edycji Biegu na konto Fundacji trafiło dotychczas 51 695 zł.

Pomaganie łączy ludzi, a czas jak rzeka… szybko płynie. Dlatego już niebawem – mamy nadzieję – spotkamy się na żywo, na starcie IV edycji Biegu Charytatywnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, by ponownie wspomóc rodziny naszych koleżanek i kolegów poległych w służbie.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Biegu, w imieniu przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie serdecznie dziękujemy.

 Kierownictwo WSPol z czekiem w rękach

Podczas III edycji Biegu Charytatywnego  konto Fundacji wzbogaciło się łącznie o  20 067,50 zł